Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công văn về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức
Ngày cập nhật 04/04/2022

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; đặc biệt là kịp thời chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định nơi công sở, chế độ thông tin báo cáo sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, UBND phường Hương An yêu cầu

1. Cán bộ, công chức phường Hương An:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, đạo đức, ý thức phục vụ người dân; không vắng mặt tại nơi làm việc; Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương.

- Khẩn trương tập trung xử lý công việc tồn đọng trước, trong và ngay sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhu cầu giao dịch của tổ chức, công dân.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nếu vi phạm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất. Thực hiện xử lý hồ sơ, văn bản trên môi trường mạng; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh.

2. Văn phòng ủy ban nhân dân phường: thường xuyên theo dõi việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, báo cáo lãnh đạo địa phương xem xét, xử lý nếu có trường hợp vi phạm.

Nhận được Công văn này, yêu cầu cán bộ công chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 181