Tìm kiếm tin tức
6. Đồng chí Nguyễn Đăng Hợi, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN phường
Ngày cập nhật 10/12/2020

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng

NGUYỄN ĐĂNG HỢI          Giới tính: Nam

2. Họ và tên khai sinh:

NGUYỄN ĐĂNG HỢI

3. Ngày, tháng, năm sinh:

Ngày 02 tháng 8 năm 1983

4. Quê quán:

Hương An, Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Nơi thường trú (Nơi ở hiện nay):

Bồn Trì,  Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

6. Số CMND: 191497154.

Ngày cấp: 20/8/2012. Nơi cấp: CA tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

8.  Trình độ hiện nay:

12/12

 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Hành chính

 

Lý luận chính trị: Trung cấp.

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

9. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:

Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN phường Hương An

10. Nơi làm việc:

UBMTTQVN phường Hương An.

11.  Ngày vào Đảng:

06/6/2006. Ngày chính thức: 06 /6 /2007.

12. Các hình thức khen thưởng: 

Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

13. Tình trạng sức khoẻ:                                    Tốt

14. Đại biểu HĐND phường: Nhiệm kỳ 2016-2021

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2002 đến 10 năm 2004

Tham gia nghĩa vụ quân sự, chiến sỹ đại đội 1, Bộ chỉ huy Biên phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ 01/2005 đến 7/2009

Cán bộ tuyên giáo Đảng ủy Hương An

Từ 8/2009 đến 7/2013

Phó chỉ huy quân sự phường Hương An

Từ 8/2013 đến nay

Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hương An

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 81.113
Truy cập hiện tại 37