Tìm kiếm tin tức
5. Đồng chí Nguyễn Xuân Chớ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường
Ngày cập nhật 24/08/2016

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

1. Họ và tên khai sinh:

NGUYỄN  CHỚ                    Giới tính: Nam

2. Họ và tên thường gọi:

NGUYỄN XUÂN CHỚ

3. Sinh ngày:

Ngày 23 tháng 12 năm 1963

4. Quê quán:

Bồn Phổ, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

5. Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay):   

Bồn Phổ, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

6. Số CMND: 190632163,

Ngày cấp: 14/6/2013, Nơi cấp: CA tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

8. Trình độ hiện nay:

12/12

 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.

 

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị.

9. Nghề nghiệp, chức vụ:

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Hương An.

10. Nơi làm việc:

UBND phường Hương An

11.Ngày vào Đảng:

15/01/1993. Ngày chính thức: 15/01/1994

12. Tình trạng sức khoẻ:

Tốt

13. Các hình thức khen thưởng: Bằng khen UBND tỉnh Thừa thiên Huế.

14. Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND thị xã 2011-2016; Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ:  2011-2016, 2016-2021. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/1986 đến 11/1989

Phó công an xã Hương An phụ trách Hộ khẩu, hộ tịch

Từ 12/1989 đến 06/1991

Phó chủ tịch UBND xã kiêm trưởng công an

Từ 07/1991 đến 11/1991

Quyền chủ tịch UBND xã

Từ 12/1991 đến 05/1996

Chủ tịch UBND xã

Từ 03/1999 đến 09/2000

Phó chủ tịch HĐND xã

Từ 10/2000 đến 04/2014

Phó bí thư thường trực Đảng bộ xã

Từ  5/2014 đến 7/2014

Đảng ủy viên, Cán bộ Tư pháp UBND phường Hương An

Từ 08/2014 đến nay

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Hương An

                                                                            

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 81.113
Truy cập hiện tại 26