Tìm kiếm tin tức
4. Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường
Ngày cập nhật 24/08/2016

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

1. Họ và tên thường dùng:

NGUYỄN THỊ XUYẾN        Giới tính: Nữ

2. Họ và tên khai sinh:

NGUYỄN THỊ XUYẾN

3.  Ngày, tháng, năm sinh:

Ngày 10 tháng 12 năm 1979

4. Quê quán:                                        

Hương An, Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nơi thường trú (Nơi ở hiện nay):

Thanh Chữ,  Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

6. Số CMND: 191405493.

Ngày cấp: 05/02/2015. Nơi cấp: CA tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không

8. Trình độ hiện nay:

12/12

 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học kinh tế.

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh  trình độ B

9.  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:

Đảng ủy viên,  Phó chủ tịch UBND phường Hương An

10. Nơi làm việc:

UBND phường Hương An.

11. Ngày vào Đảng:

18/11/ 2007. Ngày chính thức: 18 /11/2008.

12. Các hình thức khen thưởng:

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015

13. Tình trạng sức khoẻ:

Tốt

14. Đại biểu HĐND cấp xã, phường Nhiệm kỳ 2016-2021

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 4/2001 đến 05 năm 2004

Cán bộ hợp đồng phòng Địa chính huyện Hương Trà

Từ tháng 6/2004 đến 07/2015

Kế toán ngân sách UBND phường Hương An

Từ 08/2015 đến nay

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Hương An

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 81.113
Truy cập hiện tại 38