Tìm kiếm tin tức
3. Đồng chí Phan Phước Thìn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
Ngày cập nhật 24/08/2016

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

1. Họ và tên khai sinh:

PHAN PHƯỚC THÌN           Giới tính: Nam

2. Họ và tên thường gọi:

PHAN PHƯỚC THÌN

3. Sinh ngày:

Ngày 01 tháng 05 năm 1964

4. Quê quán:

Cổ Bưu, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

5. Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay):

Cổ Bưu, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

6. Số CMND: 191000083,

Ngày cấp: 05/7/2011,  Nơi cấp: CA tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

8. Trình độ hiện nay:

12/12

 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

 

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị.

9. Nghề nghiệp, chức vụ:

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

10. Nơi làm việc:

UBND phường Hương An

11. Ngày vào Đảng:

14/06/1997. Ngày chính thức: 14/06/1998

12.Tình trạng sức khoẻ:

Tốt

13. Các hình thức khen thưởng:   Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế

14. Đại biểu HĐND cấp phường: Nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Từ 07/1986 đến 11/1989

Kế toán hợp tác xã nông nghiệp Hương An.

Từ 12/1989 đến 12/1999

Uỷ viên tài chính kế toán ngân sách xã Hương An

Từ  01/2000 đến 05/2004

Đảng ủy viên, Ủy viên tài chính kế toán ngân sách xã, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Chữ - Cổ Bưu

Từ  06/2004 đến 07/2014

Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường.

Từ 8/2014 đến nay

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

                                                                           

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 81.113
Truy cập hiện tại 39