Tìm kiếm tin tức
2. Đồng chí Nguyễn Đăng Sâm, Phó Bí thư Đảng ủy
Ngày cập nhật 24/08/2016

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên khai sinh:

NGUYỄN ĐĂNG SÂM         Giới tính: Nam

 

2. Họ và tên thường gọi:

NGUYỄN ĐĂNG SÂM

 

3. Sinh ngày:

Ngày 10 tháng 11 năm 1977

 

4. Quê quán:

Bồn Trì, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

 

5. Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay):

Bồn Trì, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

 

6. Số CMND: 191390757,

Ngày cấp: 26/09/2005,  Nơi cấp: CA tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7. Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

 

8. Trình độ hiện nay:

12/12 (Bổ túc)

 

 

Chuyên môn,  nghiệp vụ: Đại học hành chính

 

 

Lý luận chính trị: Trung cấp  .

 

9. Nghề nghiệp, chức vụ:

Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hương An.

10. Nơi làm việc:

Đảng ủy phường Hương An

 

11. Các hình thức khen thưởng:

Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam.

 

12. Ngày vào Đảng:              

05/08/2007. Ngày chính thức: 05/8/2008

 

13 Tình trạng sức khoẻ:         

Tốt

 

14. Đại biểu HĐND cấp phường:

Nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 06/2004 đến 05/2012

Công tác tại UBND xã Hương An, Bí thư xã đoàn.

Từ 06/2012 đến 05/2015

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Hương An

Từ 06/2015 đến nay

Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hương An

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 81.113
Truy cập hiện tại 39