Tìm kiếm tin tức
1. Đồng chí Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
Ngày cập nhật 24/08/2016

                                        TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên khai sinh:

NGUYỄN CHÍ CÔNG                                                            Giới tính: Nam

2. Họ và tên thường gọi:

NGUYỄN CHÍ CÔNG

3. Sinh ngày:

Ngày 31 tháng 08 năm 1981

4. Quê quán:

Bồn Phổ, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

5. Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay):

Bồn Phổ, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

6. Số CMND: 191449613,

Ngày cấp: 25/07/1996,  Nơi cấp: CA tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

8. Trình độ hiện nay:

12/12

 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học xây dụng cầu đường

 

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

9. Nghề nghiệp, chức vụ:

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương An

10. Nơi làm việc:

Đảng ủy phường Hương An

11. Ngày vào Đảng:

29/10/2005. Ngày chính thức: 29/10/2006

12. Các hình thức khen thưởng:

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014, năm 2015

13.Tình trạng sức khoẻ:         

Tốt

14. Đại biểu HĐND cấp xã, phường:

Nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021

     

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 06/2004 đến 6/2014

Phó chủ tịch HĐND xã Hương An, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Hương An

Từ 7/2014 đến 10/2014

Phó Bí thư Đảng ủy phường Hương An

Từ 11/2014 đến 5/2014

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương An

Từ 6/2015 đến nay

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương An

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 81.113
Truy cập hiện tại 40