Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
                 
K ế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn phường Hương An
Ngày 31 tháng 8  năm 2018, UBND tỉnh Thừa thiên Huế đã ban hành thông báo về đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Để công tác tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 tiến hành một cách thống nhất, dân chủ, đúng quy định, Ban thường trực UBMTTQVN phường Hương An hướng dẫn cho các Ban công tác Mặt trận 7 tổ dân phố phối hợp tổ chức...
Ngày 19 tháng 03 Uỷ ban nhân phường Hương An ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2018 như sau:
Ngày 19 tháng 03 năm 2018 Uỷ ban nhân dân phường Hương An ban hành Kế hoạch thực hiện công tác về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ phường năm 2018 như sau:
Quyết định công bố ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020
Vào chiều ngày 27/02/2018, UBND phường tổ chức họp giao ban đầu năm 2018.
Uỷ ban nhân dân phường Hương An ban hành kế hoạch số 55/ KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020. - Thời gian dự kiến tháng 03/2018.  
Ủy ban nhân dân phường Hương An ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Quyết định số: 95/QĐ-UBND ngày 11/9/2017)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 69.256
Truy cập hiện tại 93