Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo, điều hành
UBND phường báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 09/2021 và nhiệm vụ tháng 10/2021 như sau:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy, HĐND phường Hương An về nhiệm vụ phát  triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  năm  2021. UBND phường đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an...
Ngày  28  tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1829 /QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về...
Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An ban hành Nghị quyết về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021...
 Uỷ ban nhân dân phường Hương An triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 – 2023
Uỷ ban nhân dân phường Hương An xây dựng kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023 như sau:  
 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021-2026
UBND phường Hương An phân công cán bộ, công chức trực 24/24 phòng chống Covid 19 trong dịp tết ( từ ngày 11 đến ngày 17/02/2021)
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 trong dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 99