Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND phường Hương An triển khai Bầu cử tổ dân phố
Ngày cập nhật 08/03/2021

 Uỷ ban nhân dân phường Hương An triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 – 2023

Uỷ ban nhân dân phường Hương An triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 – 2023. Theo kế hoạch  trước 15 ngày diễn ra hội nghị bầu Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố, báo cáo Chi uỷ Chi bộ Tổ dân phố để thống nhất danh sách giới thiệu người ra ứng cử (từ 01 đến 02 người). Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, ủy ban nhân dân phường ra quyết định công bố ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố. Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử chủ tịch UBND phường ra quyết định thành lập ở mỗi tổ dân phố một tổ Bầu cử có từ 5 – 7 người; thành phần Tổ bầu cử gồm: Tổ trưởng là trưởng ban công tác Mặt trận, Thư ký và các Ủy viên khác là đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri của tổ dân phố, quyết định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hay đại diện cử tri Tổ dân phố) tham gia bầu cử. Các quyết định phải được thông báo đến nhân dân ở tổ dân phố chậm nhất trước 7 ngày bầu cử.

                Tiêu chuẩn của Tổ trưởng Tổ Dân phố Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở tổ dân phố, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, có trách nhiệm trong công tác, bản thân và gia đình gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm, có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng góp phần củng cố chính quyền cơ sở. Việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố được tổ chức tại hội nghị Tổ dân phố và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân. Cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố được tổ chức trong tháng 3 Năm 2021./.

Nguyễn Thuyên
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 194