Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 25/02/2021

 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương An, nhiệm kỳ 2021-2026

Để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử, cụ thể:

1. Ông: Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Lãnh đạo, chỉ đạo chung công tác bầu cử trên địa bàn

2. Ông: Phan Phước Thìn, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và chỉ đạo, điều hành khi Chủ tịch Ủy ban bầu cử vắng mặt.

Chỉ đạo, theo dõi việc bầu cử tại Tổ dân phố Thanh Chữ; Cổ Bưu

3. Ông: Nguyễn Đăng Hợi, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN phường, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Phụ trách công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường; chỉ đạo trong công tác hiệp thương; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban bầu cử để thống nhất chỉ đạo theo sự lãnh đạo của Đảng ủy trong công tác bầu cử.

Chỉ đạo, theo dõi việc bầu cử tại Tổ dân phố An Vân; An Hòa.

4. Ông: Nguyễn Xuân Chớ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, Ủy viên Ủy ban bầu cử.

Giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường trong quá trình tổ chức bầu cử và sau bầu cử.

Soạn thảo, ban hành các văn bản của Ủy ban bầu cử và những vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử.

Chỉ đạo, theo dõi việc bầu cử tại Tổ dân phố Bồn Trì; An Lưu.

5. Ông: Hoàng Xuân An, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Ủy viên Ủy ban bầu cử.

Giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và công tác tuyên truyền, trang hoàng trong quá trình triển khai công tác bầu cử.

Chỉ đạo, theo dõi việc bầu cử tại Tổ dân phố Bồn Phổ; An Vân

6. Ông: Châu Văn Sỉ, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCHQS phường, Ủy viên Ủy ban bầu cử.

Chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh; chỉ đạo cán bộ, tổ đội trưởng, lực lượng dân quân tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

7. Ông: Nguyễn Khoa Hòa, Đảng ủy viên, Trưởng Công an phường, Ủy viên Ủy ban bầu cử.

Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử.

8. Bà: Hồ Thị Thu Thủy, Tư pháp – Hộ tịch, Ủy viên Ủy ban bầu cử.

Tuyên truyền Luật Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bầu cử. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử.

Chỉ đạo, theo dõi việc bầu cử Tổ dân phố Bồn Phổ.

9. Bà: Châu Thị Diệu Hằng, Văn phòng – Thống kê, Thư ký Ủy ban bầu cử.

Soạn thảo, ban hành các văn bản của Ủy ban bầu cử và những vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử.

10. Bà : Hà Thị Nguyệt, Văn phòng – Thống kê ,Ủy viên Ủy ban bầu cử.

Phối hợp với Thư ký Ủy ban bầu cử trong quá trình soạn thảo, ban hành các văn bản của Ủy ban bầu cử và những vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử.

Tập tin đính kèm:
châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 182