Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
ke hoach ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh
Ngày cập nhật 20/07/2020

Ngày 17/06/2020 UBND phường Hương An ban hành kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 17/06/2020 về việc tổ chức, triển khai kế hoạch Ra quân thực hiện " Ngày Chủ nhật xanh" hãy hành động để Hương An "Sáng Xanh, Sạch Đẹp".

Ủy ban nhân dân Phường Hương An phối hợp với Mặt Trận và các đoàn thể chính trị xã hội Phường xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐICH YÊU CẦU

Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” Là phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, đây là một hoạt động có ý nghĩa thực tiễn vừa là một biện pháp tuyên truyền có tác động mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực góp phần giữ gìn môi trường sống của chúng ta ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Thường Xuyên phát động  sâu rộng trong toàn dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên toàn phường tổ chức, tham gia và duy trì có hiệu quả “Ngày Chủ nhật xanh”; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Đảm bảo môi trường, cảnh quan trên địa bàn toàn phường ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp và không rác thải.

     Bảo vệ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, tính đa dạng sinh học, xây dựng và hình thành lối sống văn minh, văn hoá đô thị, bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội.

    Duy trì thường xuyên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường hàng tuần, nhằm hình thành phong trào “ngày chủ nhật xanh” ngày càng đi vào nề nếp, tự giác và thành một thói quen trong sinh hoạt của mỗi người dân.

 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được phân công; UBND phường, các ban ngành đoàn thể phường, các Tổ dân phố tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư:

- Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; mục đích, ý nghĩa ra quân ngày chủ nhật xanh đến các cơ quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho thanh thiếu nhi, học sinh tại trường Trung học cơ sở, Tiểu Học và trường Mầm Non Hương An, thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ, câu chuyện dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

- Phát động tuyên truyền đến người dân hạn chế sử dụng bao bì nilon. Tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày đa dạng sinh học, Giờ trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,…

- Khuyến khích việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định về cơ quan liên quan để kịp thời phản ánh trên các phương tiện thông tin và kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động cụ thể Ngày Chủ nhật xanh:

- Phát động trong toàn dân, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, trong toàn phường ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, đẹp cơ quan, công sở và duy trì thường xuyên ở các kiệt, xóm khu dân cư, nơi công cộng, cống rãnh, kênh mương,…

- Vận động nhân dân trên địa bàn toàn phường thực hiện chương trình Sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, các hộ gia đình trên địa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, khu vực xung quanh nhà và ngõ hẻm. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai quy định, không lấn chiếm lòng đường để kinh doanh buôn bán.

- Tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, không thực hiện việc đốt thả đèn trời, không thả đèn trên sông, Hói trái với quy định; vận động các hộ gia đình hạn chế đốt và rãi vàng mã, thực hiện việc đốt vàng mã đảm bảo vệ sinh, an toàn và đúng quy định.

- Thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan, hướng dẫn người dân đậu, đỗ xe đúng quy định.

- Sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi nilon sử dụng một lần, phân loại rác thải tại gia đình, bỏ rác đúng nơi quy định. Huy động lực lượng tổ chức vớt rác, bèo Lục Bình trên sông và các ao hồ trên địa bàn.

- Tiếp tục vận động nhân dân bắt điện chiếu sáng các kiệt, xóm còn lại tại địa bàn các Tổ dân phố. Tổ chức thực hiện công trình bồn hoa, đường hoa, vườn hoa tại cơ quan trường học; điểm công cộng tại các Tổ dân phố; các kiệt, xóm..

- Để phát huy tính chủ động yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Tổ trưởng các Tổ dân phố đăng ký với UBND phường về kế hoạch ra quân (theo lịch) để được theo dõi, đánh giá. Tổ chức ký cam kết thực hiện Ngày Chủ nhật xanh ở các hộ gia đình tại các tổ dân phố. Khuyến khích tham gia từ các hành động nhỏ, như: mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức ra quân bảo vệ môi trường khu dân cư; mỗi cơ quan, đơn vị phát động ít nhất 01 tuần 01 lần tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- Trong các đợt thiên tai như mưa lớn, bão, lũ... các cơ quan, Tổ dân phố cần chủ động phương án xử lý môi trường, huy động nhân dân tham gia để triển khai ngay sau thiên tai để tránh tình trạng tồn đọng rác thải, ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục nhân rộng và thực hiện mô hình tuyến đườngSáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” tại các tuyến đường kiệt, xóm của 07 Tổ dân phố trên địa bàn toàn phường theo danh sách đã đăng ký. Xây dựng mô hình chung về thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng phường văn minh đô thị

3. Xây dựng các mô hình tổ chức ngày chủ nhật xanh:

*Mô hình tuyến đường “ Sáng - xanh - sạch - đẹp”

- Các tuyến đường Mặt Trận và các đoàn thể đăng ký xây dựng tuyến “ Sáng - xanh - sạch - đẹp”gồm:

+ Đoàn Thanh niên : Tuyến đường Cao Văn Khánh đoạn từ UBND phường về Trạm bơm Cổ Bưu

+ Hội Nông Dân: Tuyến đường Lý Thần Tông đoạn từ trạm hạ thế TDP Bồn Phổ đến  giáp với TDP An Lưu

+ Hội CCB : Tuyến đường Lý Thần Tông đoạn từ xóm Anh Phước (cuối TDP Bồn Phổ)  đền Xóm Anh Thiện (đầu TDP An Vân)

+ Hội Phụ Nữ: Tuyến đường Cao Văn Khánh đoạn từ Trạm y tế về UBND phường

+ Mặt Trận và các đoàn thể:  Xóm 4 và xóm 5 TDP An Lưu

*Xây dựng mô hình không có bèo Lục bình trên các tuyến sông, hói

Nội dung thực hiện: Huy động lực lượng Đoàn viên Thanh niên tình nguyện phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, hội viên, bà con nhân dân ra quân vớt bèo lục bình tại sông Cổ Bưu và Hói 7 xã đọan qua phường Hương  An tháng 1/ lần vào ngày chủ nhật. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM -TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng ban:

Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai các nội dung, kế hoạch đến với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cá nhân có liên quan để thực hiện. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết đúng quy định.

2. Phó trưởng ban:

 Phối hợp với các đoàn thể, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các Tổ dân phố triển khai thực hiện kế hoạch. Tham mưu Trưởng ban ban hành các tiêu chí đánh giá thi đua. Tổ chức theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện Trưởng ban đúng quy định.

- Đồng chí: Nguyễn Thị Xuyến, Phó Bí thư đảng ủy - Phó BCĐ.

Phụ trách, đôn đốc việc thực hiện ngày Chủ nhật xanh đối với khối Ban, ngành, đoàn thể cấp phường.

- Đồng chí: Nguyễn Đăng Hợi - Chủ tịch UBMTTQVN phường - Phó BCĐ.

Phụ trách việc thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh đô thị (đã đăng ký tại TDP An Lưu)

- Đồng chí: Hoàng Xuân An  - Phó Chủ tịch UBND - Phó BCĐ.

Phối hợp và đôn đốc việc thực hiện ngày Chủ nhật xanh đối với các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

3. Đoàn TNCS HCM phường:

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của địa phương, đơn vị, định kỳ hàng tuần, tháng, 06 tháng một lần và trước ngày 31/12/2019 báo cáo kết quả thực hiện về UBND phường.

- Phối hợp với các ban, ngành và các đơn vị đóng trên địa bàn phường huy động mọi đối tượng tham gia Ngày Chủ nhật xanh.

- Phối hợp với VHTT phường tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động hưởng ứng phong trào diễn ra trên toàn địa bàn toàn phường.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công trình thanh niên, làm chương trình điểm trong việc xây dựng mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”.

4. Công an Phường:

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy định về bảo vệ môi trường cho nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật về môi trường.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2020 và những năm tiếp theo trong lực lượng và Ban bảo vệ dân phố.

- Đảm nhận công tác trật tự về đậu, đỗ xe và lấn chiếm lòng đường để kinh doanh trên các trục đường chính.

5. Ban Chỉ huy Quân sự phường:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2020 và những năm tiếp theo trong toàn lực lượng Tổ đội trưởng, dân quân.

- Định kỳ hàng tuần huy động lực lượng Tổ đội trưởng, dân quân tham gia ra quân ngày chủ nhật xanh ở TDP.

6.  Văn Phòng UBND -Thư ký : 

Chịu trách nhiệm tổng hợp các biên bản họp của Ban chỉ đạo, theo dõi, và giúp Trưởng ban báo cáo kết quả thực hiện ngày Chủ nhật xanh đúng quy định.

- Tổng hợp kết quả và phối hợp Ban thi đua - Khen thưởng phường xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích điển hình trong thực hiện Đề án Ngày chủ nhật xanh.

- Tham mưu UBND phường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 vào tháng 01/2021 và các năm tiếp theo.

7. Công chức Địa chính - Tài nguyên, Môi Trường

Kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng quy định, các điểm rửa xe không đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư thì lập biên bản và đề nghị hình thức xử lý kịp thời.

Kết hợp với các BNĐT phường, các TDP lựa chọn tuyến đường, kiệt xóm để tham mưu cho UBND phường tổ chức ra quân hàng tuần.

8. Công chức giao thông, xây dựng

Kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn lòng lề đường mất vẽ mỹ quan đô thị, thường xuyên kiểm tra hệ thống chiếu sáng, cây xanh các tuyến đường làm ảnh hưởng đến giao thông, đề nghị xử lý các trường hợp chăn nuôi trâu, bò thả rông phóng uế bừa bãi, làm hư hỏng công trình, hạ tầng kỹ thuật…

9. Công chức văn hoá - xã hội:

Tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, đưa tin, phản ánh, kịp thời trên hệ thống truyền thanh, trang tin điện tử phường các hoạt động hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; phối hợp với Mặt trận các ban ngành đoàn thể, cơ quan liên quan, tổ dân phố; nắm lịch đăng ký ra quân ngày chủ nhật xanh hàng tháng của các đơn vị để tổng hợp, báo cáo theo định kỳ.

Tuyên truyền về các văn bản pháp luật, các quy định của các cấp trong công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường để từng bước làm chuyển biến nhận thức của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng nếp sống văn hoá văn minh đô thị. Tham mưu xây dựng các pano, áp phích cổ động trực quan ra quân ngày chủ nhật xanh.

10. Công chức Kế toán Ngân sách:

Chịu trách nhiệm tham mưu kinh phí, điều kiện để thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh. Thanh quyết toán kinh phí trong và ngoài ngân sách tổ chức thực hiện đúng quy định.

11. HTX Nông nghiệp Hương An.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến xã viên HTX về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; duy trì và nhân rộng các mô hình đã thực hiện, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất về bảo vệ môi trường nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phong trào trên địa bàn phường.

- Chỉ đạo Đội Trưởng sản xuất phối hợp với các chi Hội trưởng Nông dân tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng năm.

- Xây dựng Kế hoạch và vận động xã viên HTX sử dụng thuốc bảo vệ thực đúng theo quy định, thực hiện việc thu gom rác bảo vệ thực vật thường xuyên.

12. Đối với Tổ dân phố - các cơ quan, đơn vị

*Tổ trưởng dân phố:

Tổ chức họp dân theo các kiệt, xóm đã đăng ký xây dựng tuyến đường “ Sáng - xanh - sạch - đẹp” căn cứ theo kế hoạch số: 122 của UBND phường đã họp triển khai vào ngày 29/3/2019 để thông báo chủ trương UBND phường về việc triển khai xây dựng tuyến đường “ Sáng - xanh - sạch - đẹp”

Hàng Tuần TDP đăng ký với UBND phường địa điểm tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh (theo lịch) Huy động người dân tham gia hưởng ứng các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần, vệ sinh môi trường tại địa bàn Tổ dân phố, đường kiệt, ngõ xóm, nơi công cộng do hệ thống chính trị ở Tổ phát động. Vận động nhân dân, mỗi gia đình tại địa bàn dân cư nghiêm túc thực hiện chương trình sáng Chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”.

*Các trường học, trạm y tế và cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường:

 Huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị mình vào chiều thứ 6 hàng tuần ( có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế của đơn vị), trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan “ Sáng - xanh - sạch - đẹp” trong cơ quan.

13. Đề nghị: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường:

13.1. Đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường:

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả theo Kế hoạch số: 03/KH-LN, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của UBMTTQVN và các Đoàn thể chính trị xã hội về việc xây dựng mô hình chung tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng phường văn minh đô thị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các thành viên UBMT Tổ quốc Việt Nam từ phường đến Tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Tiếp tục phát triển mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường và nhân rộng mô hình đã thực hiện nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phong trào tại địa phương.

- Đôn đốc Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Tổ trưởng và các Chi hội giám sát việc tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng năm.

- Hàng năm phối hợp và vận động nhân dân trong việc hiến đất, các công trình để đầu tư sửa chữa, bê tông hóa mở rộng các tuyến đường tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”.

- Hàng tuần vận động toàn dân thực hiện chương trình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” vào sáng Chủ nhật.

13.2. Đối với Hội Nông dân phường:

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả theo Kế hoạch số: 03/KH-LN, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của UBMTTQVN và các Đoàn thể chính trị xã hội về việc xây dựng mô hình chung tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng phường văn minh đô thị

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến hội viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Tiếp tục phát triển các mô hình tốt, duy trì và nhân rộng các mô hình đã thực hiện, xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại các Chi hội Nông dân ở tổ dân phố, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất về bảo vệ môi trường nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phong trào tại địa phương.

- Chỉ đạo Trưởng các chi Hội Nông dân tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội ở Tổ dân phố đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng năm.

- Đảm nhận thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” đã phân công.

- Hàng tuần vận động hội viên Hội Nông dân trong toàn phường thực hiện chương trình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” vào sáng Chủ nhật.

13.3. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường:

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả theo Kế hoạch số: 03/KH-LN, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của UBMTTQVN và các Đoàn thể chính trị xã hội về việc xây dựng mô hình chung tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”, thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng phường văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến hội viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Tiếp tục phát triển, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “5 không, 3 sạch”, xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại các tổ dân phố, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất về bảo vệ môi trường nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phong trào tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh trong toàn hội viên và chú trọng đến hoạt động thi đua để phong trào có hiệu quả thiết thực.

- Chỉ đạo Trưởng, Phó các chi Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội Tổ dân phố đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng năm.

- Đảm nhận thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an” đã phân công.

- Hàng tuần vận động hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện chương trình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” vào sáng Chủ nhật.

13.4. Đối với Hội cựu Chiến binh phường:

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả theo Kế hoạch số: 03/KH-LN, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của UBMTTQVN và các Đoàn thể chính trị xã hội về việc xây dựng mô hình chung tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”, thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng phường văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến hội viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Tiếp tục phát triển mô hình tốt, duy trì và nhân rộng các mô hình đã thực hiện, xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại tổ dân phố, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất về bảo vệ môi trường nhằm góp phần xây dựng hiệu quả phong trào tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh trong toàn hội viện, trong đó chú trọng đến hoạt động thi đua để phong trào có hiệu quả thiết thực.

- Chỉ đạo Trưởng, Phó các chi Hội cựu Chiến binh tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội Tổ dân phố đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng năm.

- Đảm nhận thực hiện công tốt tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”.đã phân công.

- Hàng tuần vận động trong hội viên Hội cựu Chiến binh thực hiện chương trình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” vào sáng Chủ nhật

Trên đây là kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày chủ nhật xanh “ Hãy hành động để Hương An“sáng - xanh - sạch -  đẹp” năm 2020 -2021.

Đề nghị các tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ được phân công thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả./.

 

 

 

Nguyễn Thuyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 166