Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngày cập nhật 24/03/2020

Ngày 14/3/2020 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã tiến hành phiên họp dưới sự chủ trì của đ/c Phan Phước Thìn Chủ tịch UBND phường , Trưởng ban chỉ đạo để tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung về tình hình dịch bệnh Covid trên địa bàn phường

Chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Phan Phước Thìn  yêu cầu: Tiếp tục triển khai  tốt các  các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tiếp tục bổ sung một số nhiệm vụ:

1. Lực lượng Công an phường tiếp tục theo dõi, giám sát, rà soát, nắm bắt kịp thời mọi di biến động của công dân, đặc biệt là những người thân từ các tỉnh khác trở về địa phương. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nắm chắc địa bàn đề triển khai thực hiện các biện pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bằng các nghiệp vụ chuyên môn của Công an thường xuyên theo dõi và phối hợp để phát hiện và xử lý ngăn chặn kịp thời mọi tình huống làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT nói chung nhất là liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Trạm Y tế phường thường xuyên phối hợp để kịp thời phát hiện nhanh tình hình phát sinh dân cư mới để triển khai thực hiện các biện pháp về chuyên môn đúng quy định, quy trình xử lý, trước mắt điều tra y tế dịch tễ, phân loại rõ ràng chính xác các trường hợp để thực hiện đúng và đề xuất đưa vào thực hiện các biện pháp về cách ly y tế, giám sát và theo dõi sức khỏe.

3. Các trường học trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến tháng 3/2020, có các biện pháp tăng cường phối hợp các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, các tổ chức trong trường học như Công đoàn, Hội CMHS,… nhằm theo dõi động viên, tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố tăng cường công tác lãnh đạo quản lý mọi hoạt động nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh chịu trách nhiệm trước cấp trên mọi diễn biến tình hình trong tổ chức cơ quan, đơn vị trong địa bàn dân cư.

5. Phân công thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách công tác tuyên truyền vận động và phối hợp theo dõi giám sát mọi biến động phát sinh dân cư trên địa bàn

Phân công cụ thể:

TDP Thanh Chữ: Đ/c Nguyễn Thị Xuyến

TDP Cổ Bưu: Đ/c Phan Phước Thìn

TDP An Vân: Đ/c Nguyễn Đăng Nhàn

TDP An Hòa: Đ/c Lê Xuân Hải

TDP Bồn Trì: Đ/c Nguyễn Đăng Hợi

TDP An Lưu: Đ/c Nguyễn Thị Đan Thanh

TDP Bồn Phổ: Đ/c Nguyễn Xuân Chớ

* Kết luận của đ/c Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch:

- Ban chỉ đạo phải thường xuyên theo dỏi, nắm tình hình ở các tổ dân phố

- Trạm y tế phun thuốc ở các cơ quan trên địa bàn phường

- Tuyên truyền cho người dân không nên tụ tập đông người.

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 122