Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Ngày cập nhật 30/01/2019

                 

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND phường Hương An vừa có Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắc là Ban Chỉ đạo) do Ông Phan Phước Thìn, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; Các Ủy viên gồm có: bà Hà Thị Nguyệt, Văn phòng- thống kê làm Ủy viên; Ông Thái Thanh Bình, PCT.UBMTTQVN; Ông Trần Ngọc Tuấn- Trưởng công An phường; Ông Hồ Phước Tiến, Địa chính .

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân phường, tổ chức và chỉ đạo thực hiện đồng bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn phường.

 Ban Chỉ đạo đã tuyển chọn và phân công các điều tra viên phụ trách từng địa bàn điều tra gồm có:

TỔ TRƯỞNG

 

 

 Hà Thị Nguyệt

 0906565103

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

 

 

 Lê Minh Hải

 0963054258

 Bồn Phổ- An Vân

 Phan Thị Ân

 0359052427

 An Lưu-An Hòa

 Thái Thanh Bình

 0705951006

 Bồn Trì- Thanh Chữ

 Hoàng Thị Tường Vi

 0393949150

 Cổ Bưu (1,2)

 

Hà thị nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 120