Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Ban Thường trực UBMTTQVN phường trong việc phối hợp triển khai thực hiện công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020
Ngày cập nhật 29/03/2018

Để công tác tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 tiến hành một cách thống nhất, dân chủ, đúng quy định, Ban thường trực UBMTTQVN phường Hương An hướng dẫn cho các Ban công tác Mặt trận 7 tổ dân phố phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu Tổ trưởng tổ dân phố. 

 
Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định cụ thể tại Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Qua công tác hướng dẫn và tuyên truyền, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố đã tổ chức các cuộc hội nghị giới thiệu và ấn định danh sách ứng cử viên để bầu tổ trưởng dân phố đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
Hiện tại 7/7 tổ dân phố đã ấn định danh sách ứng cử viên và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ. Ngày 31/3/2018 trên địa bàn toàn phường tiến hành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố./.
Thái Bình - UBMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 117