Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 13/11/2020 UBND phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)   Thực hiện Kế hoạch số 2171/KH-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thị xã Hương Trà về việc...
Ngày 6/6/2020 Ủy ban nhân dân phường Hương An triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể:
Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu lực các văn bản pháp quy của nhà nước, góp phần khống chế các dịch bệnh đường tiêu hoá.  
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyếtcủa Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến việcđiều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp,thành lập các phường...
NỘI DUNG TÓM TẮTĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNHĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HUẾ VÀ SẮP XẾP,THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ  
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 5