Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường ở trong nước và các nước trên thế giới; dự báo vẫn còn tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, để thực hiện...
Căn cứ Quyết định số 386 /QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND phường về phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. UBND phường Hương An xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính với những nội dung cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 10 năm 2016 của ủy ban nhân dân thị xã Hương trà về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công...
Ngày 13/11/2020 UBND phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)   Thực hiện Kế hoạch số 2171/KH-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thị xã Hương Trà về việc...
Ngày 6/6/2020 Ủy ban nhân dân phường Hương An triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể:
Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu lực các văn bản pháp quy của nhà nước, góp phần khống chế các dịch bệnh đường tiêu hoá.  
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyếtcủa Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến việcđiều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp,thành lập các phường...
NỘI DUNG TÓM TẮTĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNHĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HUẾ VÀ SẮP XẾP,THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 100