Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu lực các văn bản pháp quy của nhà nước, góp phần khống chế các dịch bệnh đường tiêu hoá.  
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyếtcủa Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến việcđiều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp,thành lập các phường...
NỘI DUNG TÓM TẮTĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNHĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HUẾ VÀ SẮP XẾP,THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ  
 
Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020. Uỷ ban nhân phường Hương An ban hành Kế hoạch Thực hiện công...
Thực hiện Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và...
Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 122