Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về kế hoạch làm đường bê tông liên thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2015
Xem góp ý
2Vấn đề ô nhiễm môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2015
Xem góp ý
3dự thảo báo cáo chính trị phường Hương An
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2015
Xem góp ý

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 183.409
Truy cập hiện tại 59