Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của cán bộ, công chức phường tháng 09 năm 2023
Ngày cập nhật 05/09/2023

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của cán bộ, công chức phường tháng 09 năm 2023

                                                                           

        Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 và Luật tiếp công dân 2013;

        Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

        UBND phường Hương An tổ chức tiếp công dân tháng 09/2023 vào các ngày thứ 6 hàng tuần, đảm bảo ít nhất mỗi tuần 1 lần theo quy định (có lịch cụ thể kèm theo).

Yêu cầu công chức chuyên môn Địa Chính, Tư Pháp,Văn phòng và các bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân của lãnh đạo phường.

 

Vậy UBND phường Hương An thông báo cho toàn thể nhân dân được rỏ.

LỊCH  PHÂN CÔNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

 THÁNG 09 NĂM 2023 CỦA UBND PHƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số: 74 /TB - UBND  ngày 05 tháng  9 năm 2023)

 

Cán bộ, công chức

phường Hương An

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Thứ 6 (ngày 8/9)

Thứ 6 ( ngày 15/9)

Thứ 6 (ngày 22/9)

Thứ 6 (ngày 29/9)

1. Cán bộ lãnh đạo

Đ/c Nguyễn Thị Xuyến

Đ/c Hoàng Xuân An

Đ/c Nguyễn Thúc Toàn

Đ/c Nguyễn Thị Xuyến

2. Công chức chuyên môn

Đ/c Đặng Văn Cường

Đ/c Châu Thị Diệu Hằng

Đ/c Nguyễn Đăng Nhật

Đ/c Đặng Văn Cường

 

châu Thị Diệu Hằng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 184