Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

  • Thông tin chung

Lĩnh vực:

Nuôi con nuôi

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Cấp xã

Cơ quan phối hợp thực hiện:

Sở Tư pháp

Nơi tiếp nhận:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.

Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Thời hạn giải quyết:

30 ngày (- UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến những người có liên quan: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Sở Tư pháp có ý kiến: 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã; - Đăng ký việc nuôi con nuôi và giao - nhận con nuôi: 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp.)

Phí, lệ phí:

4.500.000 đồng

Trình tự thực hiện

- Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em được nhận làm con nuôi thường trú.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan và có văn bản gửi Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ của người nhận con nuôi và của trẻ em để xin ý kiến;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận con nuôi và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi, tiến hành giao nhận con nuôi. Trường hợp Sở Tư pháp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Hồ sơ .

Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng độc thân; (Bản chính)

 

Hồ sơ của người nhận con nuôi: - Đơn xin nhận con nuôi theo mẫu quy định (Bản chính)

 

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giầy tờ có giá trị thay thế; (Bản sao)

 

Phiếu lý lịch tư pháp; (Bản chính, được cấp chưa quá 06 tháng) (Bản chính)

 

Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (Bản chính, được cấp chưa quá 06 tháng); (Bản chính)

 

Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp (trường hợp cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi thì không cần văn bản này) (bản chính, được cấp chưa quá 06 tháng). (Bản chính)

 

02 Ảnh chụp toàn thân (Chụp mới nhất, cỡ 9c x 12cm hoặc 10 cmx15 cm). (Bản chính)

 

Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: - Giấy khai sinh; - Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; - Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng; - Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự; - Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. (Bản chính)

 

Số lượng hồ sơ: 01

Yêu cầu

Người xin nhận con nuôi có đủ các điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

- Có tư cách đạo đức tốt.

Các trường hợp không được nhận con nuôi

- Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

- Đang chấp hành hình phạt tù;

- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

* Trẻ em được nhận làm con nuôi phải có đủ các điều kiện sau: 

- Là trẻ em dưới 16 tuổi; là trẻ em từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc trường hợp được cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi;

- Một người chỉ được làm con của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 267/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/03/2011

 

Thông tư số 12/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 27/06/2011

 

Thông tư số 24/2014/TT-BTP của ban hành ngày 29/12/2014

 

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/07/2016

 

 

 

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

  • Thông tin chung

Lĩnh vực:

Nuôi con nuôi

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Cấp xã

Nơi tiếp nhận:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.

Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

Phí, lệ phí:

Không.

Trình tự thực hiện

- Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuTrình ôi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Mục ghi chú của bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi ghi rõ là đăng ký lại.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Tên hồ sơ

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng). (Bản chính)

Yêu cầu

 - Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

Căn cứ pháp lý .

Thông tư số 267/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/03/2011Thông tư số 12/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 27/06/2011Thông tư số 24/2014/TT-BTP của ban hành ngày 29/12/2014Nghị định số 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/07/2016

 

THỦ TỤC Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước           Cơ quan phối hợp thực hiện: -...
Báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng trong thời gian tới của ủy ban nhân dân phường Hương An    
Ngày 21/04/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1032 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sữa đổi, bổ sung lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...

Từ lâu, việc trình bày văn bản hành chính đúng chuẩn được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 01/2011/TT-BNV. Tuy nhiên, từ 5/3/2020, khi Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực đã thay đổi nhiều điểm trong thể thức và cách trình bày văn bản.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo  
Thủ tục đăng ký giám hộ 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA MẸ CON 
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Hương An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 121