Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 386/KH-CCHC ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thực...
Ngày 30 tháng 5 năm 2021 ủy ban nhân dân phường báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Kết quả công tác cải cách hành chính quý 1/2021 của ủy ban nhân dân phường Hương An
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch  
Thực hiện công văn số 719/UBND-CCHC, ngày 16/4/2018 của UNBD thị xã Hương Trà về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ thục hành chính, UBND phường Hương An tiến hành kiểm tra  hòm...
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mới ban hành Quyết định số 325 /QĐ-UBND, ngày  05 tháng 02 năm 2021 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Thực hiện kế hoạch số 138 / KH- UBND ngày 15/ 01/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân phường Hương An ban hành Kế hoạch rà...
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 04 /01/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân phường Hương An ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính...
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020, ủy ban nhân dân phường Hương An báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính năm 2020 như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 94