Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)
Ngày cập nhật 04/07/2024

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

139

 

 

34

34

0

3

3

0

 

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2

Chứng thực

94

0

0

27

27

0

0

0

0

 

3

Đất đai (Cấp huyện)

6

0

0

0

0

0

2

2

0

 

4

Hộ tịch

35

0

0

7

7

0

1

1

0

 

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công  (Cấp huyện)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Tập tin đính kèm:
châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 68