Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện TTHC thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/09/2023

Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện TTHC thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế

http://hdndthuathienhue.gov.vn/Van-ban/Nghi-quyet/Nghi-quyet-H%C4%90ND/tid/Khoa-VIII-2021-2026-Ky-hop-chuyen-de-lan-13-ngay-2182023/cid/738

http://hdndthuathienhue.gov.vn/Portals/0/Attachs/Nam2023/T9/18-2023-NQ-HDND_0001.pdf

Hoàng Tường Vi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 249