Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Qúy I năm 2021
Ngày cập nhật 23/03/2021

Thực hiện công văn số 719/UBND-CCHC, ngày 16/4/2018 của UNBD thị xã Hương Trà về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ thục hành chính, UBND phường Hương An tiến hành kiểm tra  hòm phiếu, thời gian từ tháng 01/2021 đến  hết ngày 23/3/2021.


 

II. Kết quả như sau:

           Trong qúy I/2021 cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã tiến hành phát phiếu khảo sát đến cá nhân, tổ chức với số lượng là 96 phiếu cụ thể các lĩnh vực như sau:

I. Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch:

1. Hồ Thị Thu Thủy- Công Chức Tư pháp- Hộ tịch:

Số lượng phiếu khảo sát là 44 phiếu; số lượng phiếu thu vào 44 phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 43 phiếu, hài lòng 01 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 43 phiếu,  hài lòng: 01phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng 44 phiếu,  hài lòng: 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 44 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính: 44 phiếu đơn giản, 00 phiếu cần giảm giấy tờ.

2. Hoàng Thị Tường Vi- Công Chức Tư pháp- Hộ tịch:

Số lượng phiếu khảo sát là 39 phiếu; số lượng phiếu thu vào 39 phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 32 phiếu và hài lòng 07 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 31 phiếu,  hài lòng: 08 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng 31 phiếu,  hài lòng: 08 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 39 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính;39 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

II. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường:

1. Nguyễn Đăng Nhật-công chức địa chính

Số lượng phiếu khảo sát là 05phiếu; số lượng phiếu thu vào 05phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 02 phiếu và hài lòng  03 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 03 phiếu và hài lòng: 02 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng 03 phiếu,  hài lòng: 02 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:05 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính;05 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

III. Lĩnh vực LĐTBXH:

1. Nguyễn Đăng Sâm- công chức chính sách xã hội

Số lượng phiếu khảo sát là 08 phiếu; số lượng phiếu thu vào 08 phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 08 phiếu và hài lòng 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 08 phiếu và hài lòng 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức: rất hài lòng 08 phiếu,  hài lòng: 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 08 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 08 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 96