Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Qúy III năm 2020
Ngày cập nhật 23/09/2020

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Qúy III năm 2020

 

Thực hiện công văn số 719/UBND-CCHC, ngày 16/4/2018 của UNBD thị xã Hương Trà về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ thục hành chính, UBND phường Hương An xin báo cáo kết quả thực hiện quý III năm 2020 như sau:

I. Thời gian thực hiện

Thực hiện kiểm tra hòm phiếu từ tháng 06/2020 đến tháng 9/2020, kết quả tính đến ngày 15/9/2020.

II. Kết quả triển khai

Trong qúy  III/2020 cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã tiến hành phát phiếu khảo sát đến cá nhân, tổ chức với số lượng là 49 phiếu cụ thể các lĩnh vực như sau:

I. Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch:

1. Hồ Thị Thu Thủy- Công Chức Tư pháp- Hộ tịch:

Số lượng phiếu khảo sát là 09 phiếu; số lượng phiếu thu vào 09 phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 09 phiếu, hài lòng 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 09 phiếu,  hài lòng: 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 09 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính: 09 phiếu đơn giản, 00 phiếu cần giảm giấy tờ.

2. Hoàng Thị Tường Vi- Công Chức Tư pháp- Hộ tịch:

Số lượng phiếu khảo sát là 25 phiếu; số lượng phiếu thu vào 25 phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 24 phiếu và hài lòng 01 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 24 phiếu,  hài lòng: 01 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 25 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 25 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

II. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường:

1. Nguyễn Đăng Nhật-công chức địa chính

Số lượng phiếu khảo sát là 08 phiếu; số lượng phiếu thu vào 08 phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 0 phiếu và hài lòng  08 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 0 phiếu, hài lòng: 08 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 08 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 03 phiếu đơn giản, 05 phiếu cần giảm giấy tờ.

III. Lĩnh vực LĐTBXH:

1. Nguyễn Đăng Sâm- công chức chính sách xã hội

Số lượng phiếu khảo sát là 07 phiếu; số lượng phiếu thu vào 07 phiếu, đạt 100% so với số phiếu phát ra. Trong đó:

- Nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Rất hài lòng 07 phiếu và hài lòng 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu.

- Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà: rất hài lòng 07 phiếu và hài lòng 0 phiếu, không hài lòng 0 phiếu

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 07 phiếu đúng hẹn.

- Hồ sơ thủ tục hành chính; 07 phiếu đơn giản, 0 phiếu cần giảm giấy tờ.

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 6