Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thủ tục tiếp công dân
Ngày cập nhật 24/08/2020

Thủ tục tiếp công dân

 Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 Tên đơn vị:

 Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả UBND xã

 Địa chỉ: Ủy ban nhân dân phường Hương An.

 

 Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)

 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân vàthực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. Nếu công dân không trực tiếpđến thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp; người này phải có giấy uỷ quyềncó xác nhận của UBND cấp xã nơi người uỷ quyền cư trú.

+ Bước 2:

 Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhậnnhững nội dung đã trình bày.

 Trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo trực tiếp về cùng một nội dung thìyêu cầu cử đại diện để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo (tối đa không quá 05 người). 

 Người tiếp công dân lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nộidung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận.

 Người tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việckhiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp và phải viết, giao giấy biên nhận cáctài liệu đã tiếp nhận cho công dân.

Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi tiếp công dân:

* Việc xử lý khiếu nại: Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việckhiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã thì người tiếp công dân hướngdẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặcđiểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBNDcấp xã thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

* Việc xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bàytố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã thì cán bộ tiếpcông dân ghi chép nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh; vào sổ tiếp công dân; đối với tốcáo, đề nghị người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản ghi nội dung tố cáo; đối vớikiến nghị, phản ánh, xét thấy cần thiết hoặc công dân yêu cầu thì đề nghị họ ký tên; nếutố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấpxã thì hướng đẫn công dân gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giảiquyết;

+ Bước 3: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cơ quan có thẩmquyền giải quyết cho công dân biết để họ liên hệ sau này.

 Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.  

 Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có chữ ký hoặc điểm chỉ của công dân) (Bản chính)

 

 2. Các chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) (Bản chính)

 

 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

 Thời hạn giải quyết: Trong ngày .

 Phí, lệ phí: Không

 Yêu cầu điều kiện:

Cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối tiếp trong các trường hợp sau đây:

+ Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được kiểm tra xemxét và đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quyđịnh của pháp luật và đã được trả lời đầy đủ;

+ Công dân đang trong tình trạng say rượu, tâm thần hoặc có những hành vi vi phạmquy chế tiếp công dân hoặc đã có Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, tốcáo.

 Căn cứ pháp lý:

+ Luật khiếu nại năm 2011;

+ Luật tố cáo năm 2011;

+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiếtmột số điều của Luật khiếu nại;

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiếtmột số điều của Luật tố cáo;

+ Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy địnhquy trình giải quyết tố cáo;

+ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quytrình giải quyết khiếu nại.

 

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 4