Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020
Ngày cập nhật 19/03/2020

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Hương An

1. Đánh giá tác động TTHC: không

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL: không.

3. Việc công bố, niêm yết công khai TTHC.

- UBND phường đã chỉ đạo cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện  tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và trên trang thông tin điện tử của phường , đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trong quý  I  phường đã tổ chức công khai, niêm yết các quyết định ban hành TTHC quy định như: Quyết định số 3227/QĐ-UBND, ngày 16/12/2019 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã; Quyết định số 341/QĐ-UBND, ngày 04/02/2020 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

          -Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là  363 hồ sơ, trong đó : số hồ sơ liên thông là 42 hồ sơ; Số hồ sơ mới tiếp nhận: 363 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là : không,

          + Kết quả giải quyết TTHC : Số hồ sơ đã giải quyết 355 hồ sơ; đang giải quyết:  8 hồ sơ;  Số hồ sơ giải quyết đúng hẹn 355 hồ sơ; Số hồ sơ trả quá hạn:  không.

5. Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Trong  quý I năm 2020,  rà soát 02 Nghị quyết của HĐND, trong đó 02 Nghị quyết HĐND hết hiệu lực, ban hành  theo quyết định số 31/QĐ- UBND ngày 14/2/2020 của UBND phường về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND phường ban hành năm 2018,2019 đã hết hiệu lực thi hành.

Từ đầu năm đến nay Ủy ban nhân dân phường đã tập trung rà soát các thủ tục hành chính trọng tâm trên các lĩnh vực như Tư pháp, Địa chính, Xây dựng, Bảo trợ xã hội. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND phường nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng là phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

6. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý báo cáo Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

7. Công tác truyền thông hổ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

UBND phường đã ban hành kế hoạch số 25/ KH- UBND ngày 15/01/2020 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020. Chỉ đạo ban tư pháp phường tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về cải cách TTHC và tuyên truyền qua đài phát thanh của phường. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường tuyên truyền kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo từng bộ phận, cán bộ, công chức đẩy mạnh tuyên truyền trên trang tin điện tử, bản tin của phường; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền khác trong các hội nghị, cuộc họp về công tác kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn phường về hoạt động kiểm soát TTHC.

II. Đánh giá chung:

 Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.  Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định. Thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

III. Phương hướng nhiệm vụ :

1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thị xã về công tác kiểm soát TTHC.

 2. Tiếp tục đăng ký rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2020. Báo cáo UBND thị xã các bất cập, vướng mắc (nếu có) để bổ sung vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC.

 3. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai  các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 4. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý.

5. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng lực cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC.

 6. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC,...

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 123