Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 của phường Hương An
Ngày cập nhật 09/10/2019

Theo Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 28/8/2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước  Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý VI năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường Hương An cho thấy công tác kiểm soát thủ tục hành chính của phường đã được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

 

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ban hành số 11/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND phường triển khai thực hiện, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, cụ thể:

Trong quý III năm 2019, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là  963 hồ sơ, trong đó : Số hồ sơ mới tiếp nhận:  963  hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là : không. Kết quả giải quyết TTHC : Số hồ sơ đã giải quyết 958 hồ sơ;  đang giải quyết  05  hồ sơ; Số hồ sơ giải quyết đúng hẹn  958 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn. Trong đó: Số hồ sơ liên thông  30 hồ sơ: đã giải quyết đúng hạn 26 hồ sơ, đang giải quyết 04 hồ sơ. UBND phường đã tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bằng nhiều biện pháp như : hòm thư góp ý, tiếp nhận ý kiến trực tiếp tại Một cửa, tiếp dân…Duy trì  hoạt động tốt của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại phường, sử dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử . Bên cạnh đó, phường  còn chú trọng thực hiện các công tác khác như: Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, rà soát TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC…
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong quý III,UBND phường đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý VI năm 2019 cụ thể: 1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thị xã về công tác kiểm soát TTHC. 2. Tiếp tục đăng ký rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2019. Báo cáo UBND thị xã các bất cập, vướng mắc (nếu có) để bổ sung vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC. 3. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức .Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai  các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. 4. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý. 5. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC,...

 

 

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 213