Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Ngày cập nhật 04/09/2019

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

Đăng ký khai sinh

Lĩnh vực:

Hộ tịch

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân xã

Nơi tiếp nhận:

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.

Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Thời hạn giải quyết:

Ngay trong ngày (trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.)

Phí, lệ phí:

- 5.000 đồng/trường hợp đối với đăng ký khai sinh không đúng hạn.

- Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Dịch vụ công:

Mức độ 2

THỦ TỤC CÙNG LĨNH VỰC

Tên thủ tục

Ngày thụ lý

Mức độ

Đăng ký kết hôn

Ngay trong ngày

2

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

03 ngày làm việc

2

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

03 ngày làm việc

2

Đăng ký khai tử

Ngay trong ngày

2

Đăng ký khai sinh lưu động

05 ngày làm việc

2

Đăng ký kết hôn lưu động

05 ngày làm việc

2

Đăng ký khai tử lưu động

05 ngày làm việc

2

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ngay trong ngày

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

03 ngày làm việc

2

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

07 ngày làm việc

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ngay trong ngày

2

Đăng ký giám hộ

03 ngày làm việc

2

Đăng ký chấm dứt giám hộ

02 ngày làm việc

2

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tùy nội dung

2

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03 ngày làm việc

2

Đăng ký lại khai sinh

05 ngày làm việc

2

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

05 ngày làm việc

2

Đăng ký lại kết hôn

05 ngày làm việc

2

Đăng ký lại khai tử

05 ngày làm việc

2

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngay trong ngày

2

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

10 ngày làm việc

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

07 ngày làm việc

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện

- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và lập văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do từ chối, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân (đối với các địa phương đã triển khai cấp Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh), ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh.

* Lưu ý:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Cách thức thực hiện:

- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;

- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

 

 

 

Hồ sơ

Tên hồ sơ

Mẫu tải về

Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (Bản chính)

 

Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh (Bản chính)

 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập (Bản chính)

 

Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ (Bản chính)

 

Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh (Bản chính)

 

* Giấy tờ phải xuất trình: - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh; - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. (Bản chính)

 

 

Căn cứ pháp lý .

Văn bản quy phạm pháp luật

Đính kèmNghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2015Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/11/2015Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/05/2017Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014

 

 

Hồ Thị Thu Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 68.075
Truy cập hiện tại 40