Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hiệu quả từ phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân tại UBND phường Hương An
Ngày cập nhật 29/07/2019

Thời gian qua, việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức  khi đến giao dịch hành chính đã UBND phường đẩy mạnh thực hiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên địa bàn.

 

Để nâng cao hiệu quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức, thời gian qua phường Hương An đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện  quy định về “Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã”.

Để người dân có thể đánh giá một cách khách quan nhất đối với chất lượng phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, phường đã triển khai đồng bộ cách thức khảo sát, phát phiếu khảo sát qua hòm thư góp ý.

Các kết quả đánh giá của người dân được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích mức độ hài lòng qua từng hình thức khảo sát, sau đó báo cáo kết quả lên thị xã để chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân UBND phường đã rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại các bộ phận này.

Qua 6 tháng đầu năm 2019 kết quả khảo sát từ người dân và tổ chức đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường:  tổng số phiếu được lấy khảo sát: 320 phiếu; được người dân và tổ chức đánh giá từ khâu tiếp đón đến thái độ phục vụ và kết quả xử lý công việc: rất hài lòng đạt 305 phiếu, hài lòng đạt 15 phiếu.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng căn cứ kết quả sự hài lòng của người dân để có biện pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong quá trình giải quyết các thủ tục, cải thiện hơn nữa chất lượng cung ứng các dịch vụ công, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC năm 2019 trên địa bàn phường.

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 68.075
Truy cập hiện tại 47