Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1/2019
Ngày cập nhật 12/02/2019

Trên cơ sở bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND phường Hương An đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hướng dẫn, giải quyết một cách đảm bảo, hiệu quả.

Tháng 01/2019 bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hương An đã tiếp nhận 46 hồ sơ. Trong đó lĩnh vực Chứng thực 22hồ sơ, lĩnh vực Đất đai 03 hồ sơ, lĩnh vực Hộ tịch 16 hồ sơ, văn bản hành chính khác 05 hồ sơ. Kết quả đến nay đã giải quyết xong 46 hồ sơ . Trong thời gian tới UBND phường Hương An chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch thủ tục hành chính tại phường.

Châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 236