Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 của phường Hương An
Ngày cập nhật 14/01/2019

Nâng cao vai trò trong việc thực hiện  duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường; tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát được các kết quả và tiến độ giải quyết, xử lý các hồ sơ có liên quan, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch .

 UBND phường   đã ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 ; triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian và các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019, tuân thủ đúng các quy định trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống đảm bảo đúng theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 224