Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường Hương An với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày...
 Trong qúy I/2023 cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã tiến hành phát phiếu khảo sát đến cá nhân, tổ chức với số lượng là 137 phiếu cụ thể các lĩnh vực như sau:
Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 386/KH-CCHC ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thực...
Kết quả công tác cải cách hành chính quý 1/2021 của ủy ban nhân dân phường Hương An
Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh TT Huế trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
Ngày 21/04/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1032 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sữa đổi, bổ sung lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...
Theo Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 28/8/2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước  Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý VI năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường Hương An cho...
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã Ngày  15 tháng 5 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên...
1. Về kế hoạch CCHC. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 486/KH-CCHC ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 . Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung...
Trên cơ sở bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND phường Hương An đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 208