Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
Thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020, ủy ban nhân dân phường Hương An báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính năm 2020 như sau:  
Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh TT Huế trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
Thực hiện Công văn số  2908  /UBND-VX,  ngày  07  tháng 9 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà  về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2020. Ủy ban nhân dân phường...
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Qúy III năm 2020  
Thủ tục Xử lý đơn thư
Thủ tục tiếp công dân
Thủ tục Giải quyết tố cáo
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT 01 TTHC LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
Thủ tục đăng ký khai sinh 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 4