Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
Thời gian qua, việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức  khi đến giao dịch hành chính đã UBND phường đẩy mạnh thực hiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính,...
Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh chỉ đạo tập trung của UBND phường, công tác CCHC đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã Ngày  15 tháng 5 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên...
1. Về kế hoạch CCHC. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 486/KH-CCHC ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 . Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung...
Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và xã hội
Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tucjn hành chính trong lĩnh vực Tư pháp 
Trên cơ sở bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND phường Hương An đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên...
Nâng cao vai trò trong việc thực hiện  duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường; tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát được các kết quả và tiến độ giải quyết, xử lý các hồ sơ có liên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 68.075
Truy cập hiện tại 44