Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
Theo Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 28/8/2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước  Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý VI năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường Hương An cho...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/10/2019; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh chỉ đạo tập trung của UBND phường, công tác CCHC đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã Ngày  15 tháng 5 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên...
1. Về kế hoạch CCHC. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số: 486/KH-CCHC ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 . Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung...
Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và xã hội
Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tucjn hành chính trong lĩnh vực Tư pháp 
Trên cơ sở bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND phường Hương An đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 69.256
Truy cập hiện tại 98