Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/08/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 phê duyệt Công bố 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: 

Thủ tục hành chính áp dụng chung (06 TTHC): Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (MHS: 2.000815); Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (MHS: 2.000843); Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (MHS: 2.000884); Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (MHS: 2.000913); Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (MHS: 2.000927); Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (MHS: 2.000942).

 

Thủ tục hành chính cấp huyện (05 TTHC): Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (MHS: 2.000992); Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật (MHS: 2.001008); Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (MHS: 2.001044); Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (MHS: 2.001050); Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (MHS: 2.001052).

 

Thủ tục hành chính cấp xã (05 TTHC): Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (MHS: 2.001035); Thủ tục chứng thực di chúc (MHS: 2.001019); Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (MHS: 2.001016); Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (MHS: 2.001406); Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (MHS:2.001009).
 

2 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

 

www.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 99