Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến về Nội dung tóm tắt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế
Ngày cập nhật 24/04/2020

 UBND phường Hương An thông báo Về việc lấy ý kiến về Nội dung tóm tắt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính

để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phườngthuộc thành phố Huế

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh;

Ủy ban nhân dân phường Hương An thông báo việc lấy ý kiến cử tri về Nội dung tóm tắt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế đến toàn thể nhân dân được biết.

Thời gian lấy ý kiến cử tri: Thực hiện tất cả 7 tổ dân phố ( kể từ ngày 22/4/2020 đến ngày 25/4/2020).

- Hình thức lấy ý kiến cử tri: Phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình và trực tiếp thu phiếu tại hộ gia đình.

Ủy ban nhân dân  phường Hương An thông báo đến toàn thể nhân dân được biết và thực hiện./.

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 3