Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường tháng 7 năm 2024
Ngày cập nhật 04/07/2024

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân phường tháng 7 năm 2024

 

 

        Thực hiện Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân phường Hương An ban hành Lịch tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân trong tháng 7 năm 2024 (có lịch cụ thể kèm theo).

Yêu cầu công chức chuyên môn Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch,Văn phòng – Thống kê và các bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân của lãnh đạo phường.

Vậy UBND phường Hương An thông báo cho toàn thể nhân dân được rõ./.

LỊCH  PHÂN CÔNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA UBND PHƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số: 75/TB-UBND  ngày 02 tháng 7 năm 2024 của UBND phường Hương An)

 

Cán bộ, công chức

phường Hương An

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Thứ 6 (ngày 05/7/2024)

Thứ 6 (ngày 12/7/2024)

Thứ 6 (ngày 19/7/2024)

Thứ 6 (ngày 26/7/2024)

1. Cán bộ lãnh đạo

Nguyễn Thị Xuyến

Nguyễn Thị Xuyến

Nguyễn Thị Xuyến

Nguyễn Thị Xuyến

2. Công chức chuyên môn

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

3. Công chức chuyên môn

Nguyễn Đăng Nhật

Nguyễn Đăng Nhật

Nguyễn Đăng Nhật

Nguyễn Đăng Nhật

Địa điểm tiếp công dân

Phòng tiếp công dân tại Trụ sở UBND phường

Phòng tiếp công dân tại Trụ sở UBND phường

Phòng tiếp công dân tại Trụ sở UBND phường

Nhà Sinh hoạt Cộng đồng TDP Cổ Bưu

 

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 195.826
Truy cập hiện tại 88