Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội LHPN phường Hương An tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 -2026
Ngày cập nhật 07/04/2021

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Hương An lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành ngày 05 tháng 4 năm 2021.

Đến dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo thị xã, các đồng chí lãnh đạo phường; các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, Trường học, Hợp tác xã, các Bí thư chi bộ TDP, các chị nguyên là Chủ tịch Hội qua các thời kỳ và đặc biệt sự có mặt của 80 cán bộ, hội viên ưu tú đại diện cho hơn 730 cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn phường.

 

Chủ đề của Đại hội lần này là: Phụ nữ phường Hương An đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, góp phần xây dựng phường Hương An phát triển nhanh và bền vững, đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đại hội đã nghe tóm tắt báo cáo chính trị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường Hương An khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương hướng nhiệm vụ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 5 năm qua, trong  điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo, chỉ  đạo sâu  sát  của  Ban Thường vụ Hội LHPN thị  xã Hương Trà, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Hương An, sự quan tâm tạo điều kiện của UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể, Hội LHPN phường đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 9/11 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ IX đã đề ra. Kinh tế của phường tăng trưởng cơ bản ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ - Nông nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp”, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày càng có sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là: Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc chưa sâu rộng, thiếu thường xuyên và chưa đồng đều giữa các chi hội; tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia đông chủ yếu tập trung vào các ngày lễ của Hội. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên phụ nữ ở một số thời điểm chưa sâu sát, thiếu tính kịp thời; Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị còn lúng túng; thực hiện Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đối với Hội vẫn còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; Chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ chưa cao, vẫn còn 02 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra (tỷ lệ hội viên chỉ đạt 59,7%/75% so với Nghị quyết; Tỷ lệ huy động tiết kiểm tại chi hội chưa đạt mới chỉ đạt 50,4%).

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, nội lực, sức sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vun đắp, xây dựng giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân phường Hương An đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Nguyễn Chí Công – Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường; Đ/c Lê Thị Thu Hương – Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN thị xã đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội LHPN phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục duy trì, phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ phường nhà, nhất là các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... Đối với từng phong trào, cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương, thể hiện rõ các chỉ tiêu cần đạt được, các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các chi hội,  cụ thể hoá phù hợp các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn phường; gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các giải pháp thực hiện có hiệu quả đối với công tác phụ nữ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Tăng cường giám sát thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với phụ nữ; Động viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, phong trào vì người nghèo...;Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực sự tâm huyết, có đủ phẩm chất năng lực và uy tín trong cộng đồng.

 

Đại biểu Nguyễn Thị Đan Thanh, thay mặt Hội LHPN phường lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, đồng thời xin hứa trong nhiệm kỳ mới, BCH Hội LHPN phường sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu Đại hội đã xác định.

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận, đã có 3 ý kiến trình bày trước Đại hội, các ý kiến của đại biểu tham luận tại đại hội đã thể hiện rõ tinh thần xây dựng tổ chức Hội, xây dựng Nghị quyết Đại hội.. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 đại biểu, và bầu 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu phụ xã thị xã Hương Trà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

BCH Hội LHPN phường khoá X đã họp phiên họp BCH lần thứ nhất và đã bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch. Đại biểu Nguyễn Thị Đan Thanh tiếp tục được BCH Hội tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Hội LHPN phường, đại biểu Phan Thị Bảo Vy – Phó chủ tịch Hội LHPN phường, đại biểu Châu Thị Mảng – Uỷ viên Ban thường vụ Hội LHPN phường khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự thành công của Đại hội cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của phường có ý nghĩa quan trọng, tạo được niềm tin, sự phấn khởi trong các tầng lớp phụ nữ, đồng thời là nền tảng, tiền đề để cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn phường hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong trong nhiệm kỳ tới. 

 

Nhân dịp này, Hội LHPN thị Hương Trà đã tặng khen thưởng tập thể Chi hội phụ nữ TDP Bồn Phổ và cá nhân đại biểu Hoàng Thị Thuận – chi hội trưởng phụ nữ TDP Bồn Phổ, chị Đinh Thị Hoài – chi hội trưởng phụ nữ TDP An Lưu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào và Hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

 

BCH Hội LHPN phường tặng quà cho 02 đại biểu thôi tham gia BCH Hội LHPN phường khoá X.

 

Đan Thanh - PN
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 101