Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hương An chuẩn bị tốt công tác niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp
Ngày cập nhật 13/04/2021

Phường Hương An, chuẩn bị tốt công tác trang hoàng  điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Phường Hương An, chuẩn bị tốt công tác trang hoàng  điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Toàn phương có 8 điểm niêm yết danh sách cử tri  cụ thể như sau:

Tại UBND phường niêm yết danh sách cử tri toàn phường

Tại 07 khu vực bỏ phiếu ở các tổ dân phố niêm yết danh sách cử tri của TDP

Gồm có:

khu vực bỏ phiếu Số: 01 Tổ dân phố Thanh Chữ

khu vực bỏ phiếu Số: 02 Tổ dân phố Cổ Bưu

khu vực bỏ phiếu Số : 03 Tổ dân phố Bồn Phổ

khu vực bỏ phiếu Số : 04 Tổ dân phố An Lưu

khu vực bỏ phiếu Số : 05 Tổ dân phố Bồn Trì

khu vực bỏ phiếu Số : 06 Tổ dân phố An Vân

khu vực bỏ phiếu Số : 07 Tổ dân phố An Hòa

Tất các các điểm niêm yết danh sách của tri trên địa bàn của phường, được triển khai đúng theo điều 32 luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa  và Đại biểu Hội đồng nhân dân./.

Nguyễn Thuyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 99