Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quyết định về việc trích nguồn kinh phí tổ chức đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh đối với người có công với cách mạng năm 2019
Ngày cập nhật 11/09/2019

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019 số tiền: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẳn) để tổ chức đi điều dưỡng trong tỉnh cho đối tượng người có công với cách mạng tham gia điều dưỡng năm 2019.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, chế độ và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Thái Bình (nguồn huongtra.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 69.745
Truy cập hiện tại 6