Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực...
Thực hiện Công văn số 830/LĐTBXH-VP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và công văn số: 1235/UBND-LĐTBXH ngày 5/4/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc cung cấp số liệu để thực hiện chính sách...
 GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC  
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM  
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tục đăng ký khai tử 
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu , bia trong giờ làm việc và khi lái xe
Nghị định số 26/2020/ NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
Tin về việc tăng cường công tácphòng chống dịch Covid 19  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 76.583
Truy cập hiện tại 116