Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cơ cấu tổ chức của HĐND phường
Ngày cập nhật 08/03/2021

Cơ cấu tổ chức của HĐND phường

Điều 60 Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2015 quy đinh cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân phường, gồm

Hội đồng nhân dân phường gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở phường bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường được thực hiện theo nguyên tắc sau đây: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi mốt đại biểu; Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu.

Thường trực Hội đồng nhân dân phường gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.”.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Thu Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 85.661
Truy cập hiện tại 99