Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường.
Ngày cập nhật 10/12/2020

Ngày 06 tháng 10  năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cụ thể Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn như sau:

Thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện(*)

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng/ban chuyên môn xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 2

CC Địa chính - Xây dựng của UBND phường/thị trấn

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, niêm yết và dự thảo kết quả giải quyết bằng văn bản giấy

70 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét, ký phê duyệt kết quả.

04 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển kết quả cho Công chức tại bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

 

 

 

 

châu Thị Diệu Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.504
Truy cập hiện tại 5