Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội do dịch Covid-19
Ngày cập nhật 08/04/2020

Thực hiện Công văn số 830/LĐTBXH-VP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và công văn số: 1235/UBND-LĐTBXH ngày 5/4/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc cung cấp số liệu để thực hiện chính sách an sinh xã hội do dịch Covid-19

Để có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân phường Hương An xây dựng nội dung để triển khai thực hiện một số công việc sau:

 

          - Cán bộ LĐTB-XH phường có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp danh sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

         - Hướng dẫn, các tổ dân phố rà soát, tổng hợp người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo quy định của Chính phủ. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm và hộ kinh doanh cá thể không đăng ký kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2526/UBND-CT ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh.

          - Danh sách và các biểu mẫu gửi về UBND phường (qua cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 08/4/2020 để tổng hợp.

        Ghi chú:

         + Trường hợp 01 người được hưởng từ 02 chính sách hỗ trợ trở lên, thì chọn  một trong các  đối tượng bị ảnh hưởng ở mục a,b,đ,e,f để lập danh sách;

        + Đối với các nhóm lao động ở mục đ, e, f người lao động tự khai báo tình trạng mất việc làm (theo mẫu khai báo cá nhân). 

        + Mức hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, sẽ thực hiện khi có quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

        + Quá trình triển khai thực hiện, cần quán triệt cán bộ, công chức, người dân phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn đảm bảo an toàn theo quy định của ngành y tế về phòng chống dịch.

         Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân phường để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Hoàng Xuân An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 84.063
Truy cập hiện tại 6