Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Sáng ngày 15/10/2019, UBND phường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.
Ngày 06 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số: 880 /QĐ-UBND về việc phân bổ 3.400.000.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đã bố trí trong...
Nghị định 58/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo quy định, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có...
Ngày 20  tháng 8  năm 2019, UBND tỉnh Thùa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 12 hồ sơ thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến (có danh sách kèm...
Thực hiện Kế hoạch số 2535/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019”. Đến nay toàn thị xã đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi...
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, tư vấn về xuất khẩu lao động năm 2019 cho các đại biểu ở các ban, ngành đoàn...
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Hương An đã và đang có nhiều hoạt động tuyên truyền về các chính sách người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa... nhằm tri ân những người có...
Những năm qua, UBND phường Hương An đã phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị tuyển dụng lao động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, lao động  trên địa bàn...
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019 số tiền: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẳn) để tổ chức đi điều dưỡng trong tỉnh...
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu, tổ dân phố Bồn Trì (giai đoạn 2), phường...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 69.745
Truy cập hiện tại 8